Nerva

   Nerva: Róma Elfeledett Császára
Bevezető: A történelem során számtalan emlékezetes császár ült Róma trónján –
legyenek azok hírhedt despóták, mint Nero, vagy nagy építők, mint Augustus.
De ritkán esik szó olyan uralkodókról, mint Nerva, aki viszonylag rövid
uralkodása ellenére jelentős hatást gyakorolt az impériumra. Nerva császár:
Nerva (teljes nevén Marcus Cocceius Nerva) a Kr.e. 96 és 98 közötti
időszakban volt Róma császára, éppen valamivel több mint egy évig. Békés és
állhatatos politikusa volt az impériumnak, aki bölcs és igazságos vezetőként
tűnt fel. A „jó császárok” korának számító öt császár elsője volt,
amelyet Traianus, Hadrianus, Antoninus Pius és Marcus Aurelius követett.
Nerva uralkodása: Nerva uralkodása alatt Rómában rend és stabilitás
jellemezte az államügyeket. A korábbi császár, Domitianus zsarnoki
módszereivel ellentétben Nerva hatalomra kerülésekor amnesztiát hirdetett ki.
Ő volt az a császár, aki a szenátust visszaállította eredeti hatalmába, és
aki először nevezett ki utódot magának, nem pedig a családi öröklés alapján.
Traianus kinevezése jelentős lépés volt a római politikában, mivel először
történt meg, hogy egy adoptált gyermekből lett császár. Nerva hagyatéka: Bár
Nerva uralkodása viszonylag rövid volt, jelentős hatással volt az impériumra.
Politikai reformjai és stabil kormányzása miatt az utókor kedvezően emlékszik
rá. Olyan rendszert hozott létre, amely lehetővé tette Róma számára, hogy
több mint egy évszázadon keresztül virágkorát élje. A „jó
császárok” időszakát általában békének, jólétnek és mérsékelt
autokráciának tekintették. Végszó: Nerva talán nem olyan ismert név a római
történelemben, mint Julius Caesar vagy Augustus, de az ő szerepe és hozzájárulása
a római birodalom stabilitásához és sikeréhez vitathatatlan. Az ő neve örökre
beíródott a történelembe mint az egyik legnagyszerűbb római császáré.