Nagy Sándor Apja

  Az ókori történelem egyik
leggyakrabban említett alakja Nagy Sándor, a makedón uralkodó, aki hatalmas
birodalmat teremtett az egész ismert világban. Kevesebb szó esik azonban
arról, hogy ki volt Nagy Sándor apja, akinek jelentős szerepe volt abban,
hogy fia ilyen sikeres és hatékony uralkodóvá tudott válni. Ebben a
blogbejegyzésben szeretnék röviden összefoglalni mindazt, amit Filipposz
II-ről, Nagy Sándor apjáról tudni érdemes. Filipposz II Makedónia királya
volt Kr. e. 359-től haláláig, Kr.e. 336-ig. Nem volt annyira híres vagy
ambiciózus mint fia, de kétségkívül kiemelkedő stratéga és diplomatikus
uralkodó volt. A korábban viszonylag gyenge Makedónia egy nagyhatalommá
válása Filipposz nevéhez fűződik. Kiváló diplomáciai és katonai képességei
révén megerősítette Makedónia belpolitikai helyzetét, majd lépésről lépésre
kezdte meghódítani a balkáni területeket. A befolyásosabb területekkel
barátságos szövetségeket kötött, míg a gyengébbeket katonailag meghódította.
Filipposz nemcsak katonai és politikai szempontból volt előremutató, hanem a
kultúra terén is. Makedóniába hívta Aristotelészt, az ókor egyik legnagyobb
filozófusát, hogy tanítsa a fiát, Sándort. Véleménye szerint ez létfontosságú
volt ahhoz, hogy fia képes legyen megfelelően irányítani az országot és
uralni a meghódított területeket. Kr. e. 336-ban, amikor egy esküvőn megölték
Filipposzt, Nagy Sándor váltotta a trónon. Bár Nagy Sándor hírneve messze
felülmúlja apjaét, nem szabad elfelejtenünk, hogy Filipposz II előkészítette
a terepet fia számára azzal, hogy stabil birodalmat hagyott rá és rendkívüli
oktatást biztosított számára. Összefoglalva, Nagy Sándor apja, Filipposz II
Makedónia királya páratlan eredményeket ért el uralkodása alatt. Ő fektette
le a birodalom alapjait, amelyet később fia képes volt tovább építeni és
világbirodalommá tenni. Filipposz II jelentősége tehát nemcsak abban rejlik,
hogy ő volt Nagy Sándor apja, hanem azokban a katonai, politikai és kultur